Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic (SPKiO) powsta?o we wrze?niu 2012 r., osobowo?? prawn? uzyska?o 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach. Stowarzyszenie chce utrwali? wiedz? osób zwi?zanych z Kaczorami,...

Czytaj więcej...

Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ? KACZOR I OKOLIC" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazw? „Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic" i w dalszej tre?ci zwane jest „Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie dzia?a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ustawy z dnia 24 kwietnia...

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Adres, telefon, KRS, REGON, NIP...

 Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic Prezes: Bogdan Lach Wiceprezes: Ewa Semanicka Skarbnik: Paulina Parecka Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic ul. Chodzieska 17 64- 810 Kaczory Telefon: 510 604 415 Strona internetowa Stowarzyszenia : www.mojekaczory.pl Bank Spółdzielczy w Chodzieży O/Kaczory Nr konta: 46 8945 0002 0017 8259 2000 0010 Data...

Czytaj więcej...

Aktualności

W 100-lecie niepodległości Polski leśnicy upamiętnili miejsce śmierci kaprala Konieczki

9 listopada 2018 r. na terenie NADLEŚNICTWA KACZORY, w Leśnictwie Garncarska Góra, odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą miejsce, gdzie 1 września 1939 r., o godzinie 1.40, poległ kapral PIOTR KONIECZKA. Postać...

Czytaj więcej...