Pytania?

Dlaczego Stowarzyszenie?
Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej,  ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach.
Jan Kromstain
Czy do stowarzyszenia mog? zapisa? si? osoby mieszkj?ce poza gmin? Kaczory
Tak, wszystkie osoby, które wype?ni? deklaracj? mog? do??czy? do grona Stowarzyszenia Przyjció? Kaczor i Okolic.
Alan Smith

Pobierz formularz

Chcesz do??czy? do stowarzyszenia pobierz deklaracj?.

Przed pobraniem deklaracji i dostarczeniu jej do nas przeczytaj statut stowarzyszenia (LINK). Dalsze informacje jak do??czy? do nas znajdziesz poni?ej.

 

Dołącz do nas

 • 1
  Wydrukuj formularz
  Pobierz kwestionariusz klikaj?c w przycisk powy?ej.
 • 2
  Wype?nij
  Wydrukowany formularz wype?nij w ca?o?ci. Je?li nie wiesz jak go wype?ni? napisz do nas lub przyjd?, a my Ci pomo?emy.
 • 3
  Dostarcz do nas
  Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic,
  ul. Chodzieska 17,
  64-810 Kaczory
  Telefon: +48510604415
  E-mail: redakcja@mojekaczory.pl
  KRS: 0000437392
  REGON: 302252570
  NIP: 764-266-38-23