Jubileusz 10-lecia SPKiO

Jak ?wi?towali?my

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. 10-lecie SPKiO ?wi?towali?my w niedziel?, 11 wrze?nia 2022 r. Udali?my si? na groby zmar?ych cz?onków naszego Stowarzyszenia: Eleonory D?ugosz (cz?onka honorowego SPKiO), Ma?gorzaty Grzesiuk i Andrzeja Szymczaka. Wzi?li?my udzia? w jubileuszowej Mszy ?w. Celebrowali j?, w ko?ciele pw.2022-11-01 15:57:43 Czytaj więcej...

KALENDARIUM WYDARZE?

10 lat SPKiO

Mija 10. rok dzia?alno?ci Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. Impulsem do powstania Stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej,o ludziach z...

Czytaj więcej...

10 lat SPKiO

Zapraszamy na jubileuszow? Msz? ?w.

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o we wrze?niu 2012 r. Mija 10 lat dzia?alno?ci Stowarzyszenia. Zapraszamy na jubileuszow? Msz? ?wi?t?, która odb?dzie si? w niedziel?, 11 wrze?nia 2022 r., o godz. 12.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach. W liturgii uczestniczy? b?dzie chór „G?os Przemienienia" Parafii Przemienia Pa?skiego...

Czytaj więcej...

Aktualności

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, historyk i spo?ecznik

23 stycznia 2015 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach odby?o si? uroczyste zebranie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, w trakcie którego ks. Kanonik Jerzy Ptach, proboszcz parafii ?mi?owo, w...

Czytaj więcej...

Newsletters

Dołącz do naszego newsletters-a.

Zapisz się w newletters, a bedziesz wiedzieć co się u nas dzije.