Nagroda Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej im. Henryka Zydorczaka

Edmund Kaczmarek laureatem za rok 2022

18 października 2023 r,. wiceprezes SPKiO, Ewa Semanicka   uczestniczyła w uroczystości wręczenia nagrody ustanowionej i przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi  Chodzieskiej. Celem jest wyróżnienie i podziękowanie dla tych, którzy w minionym roku w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju, popularyzacji i pielęgnowania tradycji.
Kandydatami do nagrody za rok 2022 r.  byli:
Edmund Kaczmarek za propagowanie szkolnictwa zawodowego oraz wzmacnianie lokalnej wspólnoty.
Koło Gospodyń Miejskich  w Chodzieży za działania skierowane do mieszkańców miasta a także liczne akcje charytatywne
Chodzieski Dom Kultury, Stowarzyszenie Chodzieżak Pro-Hobby, Katarzyna Kuczara-Alagierska i Piotr Alagierski – za napisanie i wydanie książki „Ziemia Chodzieska. Terra incognita - terra cognita”.
Kapituła konkursowa nagrodę główną – statuetkę przyznała  Edmundowi Kaczmarkowi.
Podczas uroczystości laureaci zostali poproszeni, aby opowiedzieć o swojej działalności. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że to pasja i chęć działania na rzecz społeczności lokalnej jest impulsem do pracy i generowania kolejnych pomysłów.
W drugiej części spotkania, które miało miejsce w murach gościnnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, na zwycięzcę, laureatów i gości czekał słodki poczęstunek.
/264;454/ /264;454/ 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...