5 maja 1513

500-lecie Kaczor

Przewodniki, informatory, prospekty podają, że w roku 1513 pojawiają się pierwsze zapiski o wsi Kaczory – nie podają źródła tej informacji. Tę datę zweryfikowała w źródłach historycznych,  należąca do Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic, Paulina Parecka. Oto jej ustalenia:


W monografii historycznej z 1932 r. napisanej przez Konstantego Jana Hładyłowicza pt. „Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku”  umieszczony jest spis osad wspomnianych w źródłach w latach 1401-1523, a wśród nich Kaczory z datą 1513, wraz ze źródłem potwierdzającym ową datę.
Tym źródłem są: „Księgi Metryki Koronnej”  – w dawnej Polsce były to księgi wpisów akt, dokumentów i listów wychodzących z kancelarii monarchy prowadzone od początków XV wieku do 1795 roku.
Księgi były spisywane ręcznie i stanowią bezcenne źródła wiedzy o historii Polski. Księgi znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Część ksiąg jest w złym stanie z powodu upływu czasu. Już w XVIII wieku 11 ksiąg najbardziej uszkodzonych zostało przepisanych, między innymi przez Sumariusza Ksiąg Metryki Koronnej Teodora Wierzbowskiego.


Wpis jest po łacinie, a tłumaczenie brzmi:
Granice między Kaczorami i Śmiłowem własności królewskie trzymane przez Hieronima Mossyńskiego, Zadkowem Mikołaja Smoguleczki i Grabowem Andrzeja Grabowskiego dziedziczone przez królewskich komisarzy 5 Wniebowstąpienia (5 maja) roku 1513 zostały prawnie potwierdzone”


Tak więc u samego źródła jako datę potwierdzającą istnienie Kaczor uznać należy 5 maja 1513 r.

Autor: Paulina Parecka

                              

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...