Spisano historię ZNTK w Pile.

Książka „Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 – 2009”

Wkrótce ukaże się książka „Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 – 2009” opracowana przez zespół złożony z byłych pracowników ZNTK: Piotra Serówkę,  Gerharda Kowalskiego, Władysława Podrazika,  Ryszarda Smulkowskiego i Romualda Wizę
Książka powstała, aby ocalić od zapomnienia istnienie i historię ZNTK. Autorzy szczególnie na uwadze mają pracowników, ich szarą codzienną, mozolną i ciężką pracę. W pamięci zachowali również stosowanie niepowtarzalnych technik napraw parowozów i lokomotyw spalinowych.
Historia pilskich zakładów  oparta jest na wspomnieniach pracowników, broszurach ZNTK, gazetach z lat powojennych, kopiach dokumentów z Archiwum i Muzeum w Pile, kronik, zbiorach prywatnych oraz kopiach zachowanych dokumentów zakładowych.
Książka napisana jest pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.
Towarzystwo, jako mecenas,  udostępniło swoje konto w celu zbiórki środków finansowych.

                   Nr konta: 27 1020 3844 0000 1102 0048 2273

                   dopisek: „Nasza historia ZNTK w Pile”

należy  podać adres lub skontaktować się z wydawcami  poprzez e-mail: naszezntkpila@wp.pl

Książkę można otrzymać wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę na ww. konto TMMP.
Opracowanie dostępne będzie w kilku wariantach w zależności od wpłaconej sumy.

Wpłata 50 zł: książka na płycie CD,

              70 zł: książka w wydaniu papierowym,

            100 zł: książka w wydaniu papierowym + komplet płyt CD,

            300 zł:  jak wyżej  + logo firmy, informacja o firmie ze zdjęciem,

             1000 zł – egzemplarz numerowany od 1 do 10.

Książka będzie wydana w twardej okładce, w formacie B5 (176 mm x 250 mm) i zawierać będzie około 300 stron.

Dalsze szczegóły i informacje można znaleźć na stronie:    http://waszemedia.pl/?p=24378


Źródło fotografii: http://waszemedia.pl/?p=24378

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...